Категория : Emaprac-Промени-На-Продукт Информация

Единична оценка на PSUR (PSUSA)

Единична оценка на PSUR (PSUSA)

Като единична оценка на PSUR (PSUSA), оценката на PSUR от Комитета за оценка на риска за фармакологична бдителност (PRAC) за активни съставки / комбинации от активни съставки, които са в списъка на EURD на EMA

!-- GDPR -->