Адалимумаб, биоподобен, 30 процента пазарен дял през декември 2018 г.

Делът на предлагането на биоподобните на адалимумаб Imraldi, Hulio, Hyrimoz и Amgevita е записан в броячни единици (спринцовки и цени) като процент от целия пазар на адалимумаб, без да се регистрира паралелен внос.

Това е значително увеличение в сравнение с биоподобните продукти, които са били на пазара до октомври. Тъй като между януари и септември 2018 г. биоподобните продукти постигнаха само количествен пазарен дял от 4,7 процента, останалото се отчиташе от оригиналите. По този начин са постигнати продажби от 470 милиона евро на пазара на задължително здравно осигуряване, което представлява пазарен дял от 7,1 процента.

И това, въпреки че първите биоподобни продукти са на пазара от повече от десет години и според оценката на комисията по лекарствата на германската медицинска професия не представляват особени проблеми и са класифицирани като еквивалентни на оригиналите.

!-- GDPR -->