Изследване на оценка на риска от кървене от директни перорални антикоагуланти

EMA преглежда резултатите от проучване с директните орални антикоагуланти (директни орални антикоагуланти - DOAC) Eliquis® (апиксабан), Pradaxa® (дабигатран етексилат, еквивалентен дабигатран) и Xarelto® (ривароксабан). Изследването е поръчано през септември 2016 г. Тя изследва честотата на голямо кървене от тези лекарства в сравнение с други перорални антикоагуланти (антагонисти на витамин К), когато се използва за предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци при пациенти с неклапно предсърдно мъждене.

Разлики в риска от голямо кървене

Резултатите от проучването показват разлики в риска от голямо кървене между тези лекарства. Също така имаше индикации, че в клиничната практика не се спазват ограничения, специални предупреждения и предпазни мерки, въпреки че те се съдържат в информацията за продукта за лекарствените продукти.

Влияние върху употребата на наркотици на практика?

Оценката, която се извършва в момента, има за цел да оцени дали резултатите от това проучване оказват влияние върху употребата на лекарствените продукти в клиничната практика и дали са необходими промени в условията на употреба и настоящите мерки за минимизиране на риска.

!-- GDPR -->