Препоръка за одобрение на бродалумаб при умерен до тежък псориазис

Лекарството Kyntheum 210 mg s.c. е инжекционен разтвор, използван за лечение на плакатен псориазис при възрастни пациенти. Brodalumab е първото изцяло човешко моноклонално антитяло, което селективно се свързва с рецептора А към интерлевкин 17 (IL-17-RA). Високо афинитетното свързване с рецептора блокира биологичната активност на различни проинфламаторни IL-17 цитокини, които играят важна роля при псориазис.

Препоръката за одобрение се подкрепя от резултатите от трите клинични проучвания AMAGINE-1, AMAGINE-2 и AMAGINE-3 с общо 4 373 пациенти с умерен до тежък псориазис.

Странични ефекти на бродалумаб

Най-честите нежелани реакции са артралгия, главоболие, умора, диария и орофарингеална болка.

Маркетингови права

За европейското пространство LEO Pharma има изключителния лиценз за търговия с бродалумаб, който е регистриран в EMA под търговското наименование Kyntheum.

!-- GDPR -->