Срокът на патент на Cialis изтича

Досега обаче производителят все още имаше патент за дози от 5 mg и по-малко. Този патент първоначално трябваше да бъде валиден още 2 години. Федералното патентно ведомство обаче обяви патента за недействителен в края на октомври, след като производителите на генерични лекарства са завели дело. Лили е обжалвала Мюнхен пред Федералния съд (BGH). Присъдата все още се чака.

Как действа Тадалафил

Към днешна дата тадалафил е единственият PDE-5 инхибитор, одобрен в Германия, който може да се дозира по такъв начин, че да се постигне постоянно ниво на активна съставка, което може да бъде опция за двойките да се справят с еректилната дисфункция по-спокойно.