Ципротерон: преглед на риска от менингиом

Целта на процеса на оценка на риска е да се изследва рискът от развитие на менингиом. От 2008 г. е известно, че дневният прием на поне 10 mg ципротерон представлява риск от менигеома, рядък, предимно не-злокачествен тумор на менингите.

Информацията за продукта за лекарствени продукти, съдържащи ципротерон, съдържа съответна бележка за риска и бележка, че ципротерон не трябва да се използва при пациенти, които имат или са имали менингиом в миналото.

Към този момент обаче няма информация за степента и зависимостта на дозата на риска.

Неотдавнашно проучване във Франция сега показа, че рискът от менингиоми при пациенти, които приемат високи дози ципротерон в продължение на дълъг период от време, все още е много нисък, но може да бъде по-висок, отколкото при по-ниски дози. Проучването също така показва, че след прекъсване на лечението с ципротерон за поне една година, рискът от развитие на тези тумори намалява значително, но остава малко по-висок от обикновено.

Менингиомите могат да причинят сериозни проблеми поради местоположението им в и около мозъка и гръбначния мозък. Поради това френската агенция по лекарствата поиска от EMA да разследва този риск, като вземе предвид последните данни.

Комитетът за оценка на риска на EMA (PRAC) сега ще прегледа наличните доказателства и ще направи препоръки дали одобренията на лекарства, съдържащи ципротерон, трябва да бъдат коригирани в целия ЕС.

Относно ципротерона и неговата употреба

Ципротеронът е антиандроген. Лекарствата, съдържащи ципротерон, се използват за лечение на различни андроген-зависими заболявания като хирзутизъм, алопеция, ранен пубертет, аменорея, акне и рак на простатата. Те се използват и в хормонозаместителна терапия. Ципротероновите лекарства съдържат или ципротерон самостоятелно, или ципротерон в по-ниска доза в комбинация с естроген.

!-- GDPR -->