Първите биоподобни лекарства с адалимумаб, въведени в Германия

Разходите за Humira само на германския пазар за лекарството с най-високи продажби в законното здравно осигуряване от години възлизат на почти един милиард евро.

Според AG Pro Biosimilars, около два милиарда евро се изразходват за генерични препарати годишно в сравнение. Тези генерични лекарства могат да покрият около 78 процента от предлагането на лекарства.

Адалимумаб се използва при автоимунни заболявания като ревматоиден артрит (RA), анкилозиращ спондилит и болест на Crohn.

За първи път няколко биоподобни доставчика са представени на пазара веднага след изтичане на патента:

  • Биоген с Imraldi
  • Sandoz / Hexal с Hyrimoz
  • Amgen с Amgevita

Качеството, ефикасността и безопасността са клинично абсолютно сравними между биоподобните и референтните продукти и „поради по-ниската цена на биоподобните и конкуренцията, особено за адалимумаб, очакваме значително облекчение за здравната система“, казва д-р. Стефан Едер, председател на работната група Pro Biosimilars.

Според групата Pro Biosimilars, биосимиларите на адалимумаб могат да помогнат за подобряване на грижите за пациентите и в същото време да осигурят трайно облекчение за здравната система.

!-- GDPR -->