Флуороурацил: Оценка на риска за скрининг на пациенти с рак преди започване на лечението

Инжекционният флуороурацил и двете лекарства капецитабин и тегафур, които се превръщат във флуороурацил след перорално приложение, са лекарства против рак. Локалният флуороурацил се използва при различни кожни заболявания, а флуцитозинът е лекарство за тежки гъбични инфекции.

Известно е, че при някои пациенти липсва ензим, наречен дихидропиримидин дехидрогеназа (DPD), който е необходим за разграждането на флуороурацила. Възможно е обаче предписващите да не знаят това. Телата на тези пациенти не могат да разграждат флуороурацил или сродни вещества, което го кара да се натрупва в кръвта.

Могат да се появят сериозни и животозастрашаващи странични ефекти като неутропения, невротоксичност, тежка диария и стоматит. Следователно на пациенти с дефицит на DPD не трябва да се дава флуороурацил или лекарства, които могат да го произведат в организма.

Информацията за продукта за повечето от тези лекарства гласи, че те не трябва да се използват при пациенти с тотален дефицит на DPD. Генетичното изследване за дефицит на DPD се препоръчва за повечето лекарства, използвани за лечение на рак, но систематичният скрининг за дефицит на DPD преди започване на лечението не е задължителен.

Освен това наскоро бяха публикувани нови данни за генетични тестове и други методи за скрининг на DPD, които могат да повлияят на настоящите препоръки. Сега EMA ще оцени наличните данни за съществуващите скринингови методи за откриване на дефицит на DPD и ще препоръча дали са необходими промени в начина на използване на тези лекарства, за да се гарантира тяхната безопасна употреба.

!-- GDPR -->