Emerade 150/300/500 микрограма информационно писмо

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. като притежател на разрешение и Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH като съдистрибутор обявява, че разпространението на Emerade (адреналин) 150/300/500 микрограма инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка ще се възобнови от октомври 2020 г.

Отстранени дефекти

С новопроизведените стоки бяха приложени мерките за отстраняване на дефекта във връзка с първоначалната грешка при активиране. От 1 ноември 2020 г., Rote-Hand-Brief от 9 декември 2019 г. ще загуби своята валидност.

Обща забележка

Emerade 150/300/500 микрограма инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка е одобрен за спешно лечение на тежки остри алергични реакции (анафилаксия). За продуктите, одобрени за това показание, се прилагат специални инструкции и предпазни мерки, които могат да бъдат намерени в техническите инструкции и инструкции за употреба и които се изискват да се спазват.

!-- GDPR -->