Корекция на Rote-Hand-Brief Haldol и Haldol Decanoat

Производителят Janssen-Cilag GmbH предоставя информация в информационно писмо за корекции и промени в Rote-Hand-Brief за Haldol и Haldol Decanoat от 21 декември 2017 г.

Направени са следните промени и корекции:

  • Информацията относно употребата на Haldol Decanoat Depot при пациенти в напреднала възраст по отношение на точката "Дневни дози над 75 mg ..." е невярна. Правилната формулировка е: „Дози от повече от 75 mg Haldol®-Janssen Decanoat Depot на всеки 4 седмици за продължаване на лечението трябва да се обмислят само ако преди това са били поносими еквиваленти на по-високи перорални дози и след преоценка на индивидуалния профил полза-риск . "
  • Заличаването на показанието „остри и хронични шизофренични синдроми“ се отнася само за инжекционни разтвори на Haldol®.
  • Заличаването на индикацията „повръщане“ засяга само оралните форми на приложение: Haldol® перорални капки и таблетки с доза от 1 mg.

Можете да намерите отчета за Rote-Hand-Brief, включително актуализацията, както и Rote-Hand и информационното писмо като PDF файлове тук.

!-- GDPR -->