Препоръка за одобрение за биоподобен на Humira Solymbic

На 26 януари 2017 г. Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) препоръча одобрение за лекарството Solymbic от Amgen Europe B.V. за лечение на ревматоиден артрит, артрит, свързан с възпалението, аксиален спондилоартрит, псориатичен артрит, псориазис, хидраденит супуратива, болест на Crohn, улцерозен колит и увеит. Solymbic се предлага под формата на инжекционен разтвор, съдържащ 20 mg и 40 mg адалимумаб.

Как действа Solymbic?

Solymbic съдържа активното вещество адалимумаб, инхибитор на тумор некрозисфактор алфа (TNFα). Адалимумаб се свързва специфично с TNF, блокира TNF рецептора, като взаимодейства с p55 и p75 клетъчните повърхности и по този начин неутрализира биологичната функция на TNF. Адалимумаб също модулира биологични реакции, индуцирани или регулирани от TNF. Това включва също адхезионните молекули ELAM-1, VCAM-1 и ICAM-1, които са отговорни за миграцията на левкоцитите.

Биоподобен на Humira

Solymbic е биоподобно лекарство. Референтният продукт е Humira, който е одобрен в Европейския съюз на 8 септември 2003 г. Проучванията показват, че Solymbic е сравним с Humira по отношение на качество, безопасност и ефективност.