Taltz® получава одобрение от ЕС за терапия на псориатичен артрит

Лекарството Taltz® от Lilly с моноклонално антитяло иксекизумаб като активна съставка сега е показано и за лечение на активен псориатичен артрит.

Около 20-30% от всички пациенти с псориазис (псориазис) развиват възпаление на ставите в хода на заболяването, което се нарича псориатичен артрит. Например пациентите с псориатичен артрит страдат от подути и възпалени стави. Медикаментозната терапия за този артрит се провежда, в зависимост от преобладаващите симптоми и отговор, с нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВС), глюкокортикоиди и противовъзпалителни лекарства, модифициращи заболяването (DMARD). Ако отговорът е неадекватен, биологичните лекарства също могат да се използват за терапия. Сега с Taltz® се предлага друго лекарство за лечение.

Какво е Taltz®?

Лекарството Taltz® съдържа високоспецифичното моноклонално IgG4 антитяло иксекизумаб, което се свързва с интерлевкин (IL) -17A. Като провъзпалителен цитокин, IL-17A играе важна роля в псориатичния възпалителен отговор. „IL-17A играе решаваща роля в възпалителния процес на плакатен псориазис и псориатичен артрит. Lilly разработи молекулата специално по такъв начин, че да свързва провъзпалителния цитокин сред IL-17A инхибиторите с най-висок афинитет и специфичност “, съобщава д-р. Оливер Бахман, старши медицински директор Лили Германия, Австрия и Швейцария, Бад Хомбург.

Taltz® е на пазара от март 2017 г. за лечение на умерен до тежък плакатен псориазис при възрастни, които отговарят на условията за системно лечение.

Taltz® за псориатичен артрит

С разширяването на индикацията за иксекизумаб, лекарството вече може да се използва и за лечение на псориатичен артрит. Може да се използва като монотерапия или в комбинация с метотрексат при възрастни пациенти, които не са реагирали адекватно на една или повече терапии с DMARD или имат непоносимост. „Много сме доволни, че хората с псориатичен артрит вече могат да се възползват от целевата терапия с Taltz®“, подчерта д-р. Бахман.

Ситуация на проучване

Въз основа на проучванията SPIRIT-P1 и SPIRIT-P2 европейските регулаторни органи са одобрили иксекизумаб за лечение на псориатичен артрит. Двете проучвания разглеждат ефектите на иксекизумаб при приблизително 800 възрастни пациенти с псориатичен артрит. Критериите за включване включват псориатичен артрит, диагностициран за най-малко шест месеца и активна фаза на заболяването с поне три подути или нежни стави.

ДУХ-P1

Рандомизираното проучване сравнява иксекизумаб с плацебо. Имаше и активно контролно рамо, в което една от групите пациенти получаваше адалимумаб. Досега пациентите не са получавали биоинженериран DMARD (bDMARD). Пациентите в групата на иксекизумаб са постигнали висока степен на отговор на ACR (Американски колеж по ревматология). Степента на отговор на ACR е оценка, която оценява дали терапията за артрит е довела до подобрение спрямо изходната стойност за определени критерии (напр. Брой подути стави). Действието на инхибитора IL-17A започна бързо и продължи дълго време. След 108 седмици 70 процента постигат ACR20, 51 процента ACR50 и 30 процента ACR70.

ДУХ-P2

Участниците в проучването в рандомизираното, двойно-сляпо, плацебо контролирано проучване фаза III SPIRIT-P2 не са реагирали адекватно на един или два инхибитора на TNF (фактор на туморната некроза) по време на терапията или не са ги понасяли.

И двете проучвания успяха да покажат, че има висок ACR отговор както при пациенти, които не са били биологично, така и при пациенти с предишна терапия с инхибитори на TNF. По този начин Taltz® може да се използва като първият биологичен агент след лечение с DMARD или когато предишната терапия с DMARD е била неуспешна.

Добра толерантност и лесно нанасяне

Профилът на добра поносимост, който вече е известен от клиничните проучвания на иксекизумаб при псориазис с умерена до тежка плака, също е показан в проучванията SPIRIT. Най-честите нежелани реакции, наблюдавани при проучванията за псориатичен артрит, са реакциите на мястото на инжектиране, които обикновено са леки до умерени.
Хуманизираното, високоспецифично IgG4 антитяло се прилага като подкожна инжекция с предварително напълнена писалка или спринцовка.