Тофацитиниб - първи инхибитор на киназа на Janus за лечение на псориатичен артрит (PsA)

Тофацитиниб (Xeljanz 5mg) се одобрява в комбинация с метотрексат (MTX) в доза от 5 mg два пъти дневно при възрастни пациенти с активен PsA, които преди това са се провалили или са толерирали едно или повече модифициращи заболяването антиревматични лекарства (DMARD).

Тофацитиниб е първият и единствен инхибитор на JAK, одобрен в Европейския съюз за лечение на PsA при възрастни.

Тофацитиниб е въведен в Германия за лечение на ревматоиден артрит (RA) още през май 2017 г. Pfizer наскоро представи нови резултати от откритото дългосрочно проучване за разширяване на PsA на конгреса EULAR (Европейска лига срещу ревматизма).

Псориатичен артрит: актуални данни за дългосрочната безопасност на тофацитиниб до 36 месеца

Целта на текущото отворено разширено проучване (LTE) OPAL Balance с пациенти от OPAL Broaden и OPAL Beyond е да изследва дългосрочната безопасност и ефективност на тофацитиниб при пациенти с PsA до 36 месеца. Резултатите за безопасност са подобни на тези от двете основни проучвания и тези от програмата за изследване на RA; не са наблюдавани нови сигнали за безопасност. Като цяло, 8,6% от пациентите са прекратили лечението поради нежелани събития (АЕ) до 36 месец. Ефективността на тофацитиниб се запазва с течение на времето в проучването LTE. На 30-ия месец 80,9%, 57,9% и 39,5% от пациентите са имали отговор на ACR20, 50 и 70, съответно. 69,5% от пациентите са постигнали PASI75. Постиженията бяха постигнати и по отношение на качеството на живот и болката и бяха запазени по време на проучването.