Допълнителна информация за фалшифициране на лекарството Xeplion® 150 mg депо инжекционна суспензия

След като първоначално само двете партиди GFB4D00_BG-RO и GEB3Z00_BG-RO на лекарството Xeplion® 150 mg депо инжекционна суспензия от Janssen-Cilag International NV, Белгия, в българо-румънска презентация, излязоха с още една на 26 юли Партида на български- Добавена е румънска презентация: GGB2500

Друга партида може да е фалшива

С доклад от 31 юли 2017 г. Комисията по лекарствата на германските фармацевти (AMK) вече посочва друга партида. AMK е получил информация за евентуален фалшификат от аптека, това се отнася до партидата GIB3200. Оттеглянето не е започнало отдавна.

Според AMK не е отговорност на аптеките да анализират произхода на паралелно продавани фармацевтични продукти, което затруднява оценката на уместността на предполагаемия фалшификат, особено след като фалшификатът е трудно да се разграничи от оригинала на основата на външните му характеристики.

Не може да се изключи, че в хода на текущите разследвания на Xeplion®, впоследствие ще бъдат идентифицирани допълнителни партиди като заподозрени за фалшифициране.Поради това AMK препоръчва на аптеките да изследват подозрителните партиди и, ако са налични, да ги съхраняват отделно в карантина.

Продължете по-нататък

Фармацевтите се приканват незабавно и независимо да информират своите органи и AMK на www.arzneimittelkommission.de и в идеалния случай да представят изображения, така че паралелният дистрибутор да може да направи първоначална оценка на произхода въз основа на презентацията. В интерес на безопасността на пациентите подозрителната опаковка с лекарства трябва да се съхранява на карантина, докато съответната фармацевтична компания не направи окончателна оценка.

!-- GDPR -->