Информационно писмо за Йонделис

На 28 февруари 2020 г. CHMP стартира преглед на раковото лекарство Yondelis (трабектедин). Yondelis се използва за лечение на

  • Рак на яйчниците (рак на яйчниците)
  • Сарком на меките тъкани (вид рак, който се развива от меките тъкани на тялото)

Причина за преглед

Прегледът започна след клинично изпитване (OVC-3006), изследващо употребата на Yondelis при пациенти с рак на яйчниците, преждевременно прекратено. Междинен анализ на резултатите показа, че пациентите, лекувани едновременно с Yondelis и пегилиран липозомен доксорубицин (PLD), друго лекарство против рак, като цяло не живеят по-дълго от пациентите, лекувани само с PLD.

Пациентите, включени в проучване OVC-3006, се различават от пациентите в проучването, в което Yondelis е одобрен за лечение на рак на свръхемиума. Проучването OVC-3006 включва и пациенти, за които е одобрен Yondelis.

Ето защо EMA ще прегледа наличните данни и ще оцени дали резултатите от проучването OVC-3006 оказват влияние върху одобрената употреба на Yondelis при пациенти с рак на яйчниците.

Прегледът не се прилага за приложения за лечение на сарком на меките тъкани

Докато прегледът продължава, Yondelis може да продължи да се използва при лечението на рак на яйчниците и сарком на меките тъкани, съгласно одобрената информация за продукта. Пациентите, които имат въпроси относно лечението си, трябва да говорят със своя лекар или фармацевт.

Повече за лекарството

Yondelis се използва с пегилиран липозомен доксорубицин за лечение на рак на яйчниците при пациенти с рецидив (върнал се след предишно лечение) и чувствителни към лекарства, съдържащи платина.

Yondelis се използва и за лечение на възрастни с напреднал сарком на меките тъкани. Използва се след като ракът е започнал да се разпространява и лечението с антрациклини и ифосфамид (други лекарства против рак) вече не действа, или при пациенти, които не могат да получават тези лекарства.
Информация за лекарствения продукт може да бъде получена от Европейската агенция по лекарствата (EMA) на следния линк:

Подробности за процедурата могат да бъдат получени от Европейската агенция по лекарствата (EMA).

!-- GDPR -->