Категория : Ново Лекарство

Стартиране на Spravato за депресия

Стартиране на Spravato за депресия

Със Spravato (ескетамин), ново лекарство за лечение на резистентна към терапия тежка депресия или за остро лечение на психиатрична спешност излезе на германския пазар на 1 март 2021 г. Това е назален спрей, който

Повторно въвеждане на Rukobia за ХИВ

Повторно въвеждане на Rukobia за ХИВ

С Rukobia ново лекарство за лечение на мултирезистентна HIV-1 инфекция излезе на германския пазар на 1 април 2021 г. Активната съставка фостемсавир е пролекарство, чийто активен метаболит темсавир предотвратява проникването на HI вируса в човека

Стартиране на Lokelma за хиперкалиемия

Стартиране на Lokelma за хиперкалиемия

С Lokelma на 1 април 2021 г. на германския пазар излиза ново лекарство за лечение на хиперкалиемия. Лекарственият продукт съдържа като активна съставка катионообменника натриев циркониев циклосиликат.

Стартиране на Doptelet за тромбоцитопения

Стартиране на Doptelet за тромбоцитопения

С Doptelet (Avatrombopag), агонистът на тромбопоетиновите рецептори за лечение на тромбоцитопения ще бъде пуснат на пазара на Германия на 1 април 2020 г. Тромбопоетинът е основният цитокин в регулирането на мегакариопоезата и производството на тромбоцити

Стартиране на Tukysa за рак на гърдата

Стартиране на Tukysa за рак на гърдата

С Tukysa на 15 март 2021 г. на германския пазар излиза ново лекарство за лечение на HER2-позитивен локално напреднал или метастатичен рак на гърдата. Инхибиторът на киназата се използва в комбинация с трастузумаб и капецитабин

Стартиране на Inrebic за миелофиброза

Стартиране на Inrebic за миелофиброза

С Inrebic (федратиниб), нова възможност за терапия на пациенти с миелофиброза ще бъде пусната на пазара на Германия на 15 март 2021 г. Досега Jakavi (руксолитиниб) беше единственото одобрено лекарство в тази област на индикация.

Ново въвеждане на Retsevmo в случай на RET мутация

Ново въвеждане на Retsevmo в случай на RET мутация

С Retsevmo (селперкатиниб), ново лекарство за лечение на напреднали тумори с RET промени се появи на германския пазар на 15 март 2020 г.Селективният инхибитор на RET киназа е одобрен за лечение на не малки клетки

Ново представяне на Trixeo Aerosphere за ХОББ

Ново представяне на Trixeo Aerosphere за ХОББ

С Trixeo Aerosphere на немския пазар излиза тройна комбинация, състояща се от формотерол, гликопирониум и будезонид за поддържаща терапия на ХОББ.

Стартиране на Idefirix за бъбречна трансплантация

Стартиране на Idefirix за бъбречна трансплантация

С Idefirix (Imlifidase), нов имуносупресор, позволяващ трансплантация на бъбреци на силно чувствителни кандидати за трансплантация, ще бъде пуснат на пазара на Германия на 15 март 2021 г. Имуносупресорът се прилага като единична интравенозна инфузия

Ново въвеждане на Tecartus за мантийно-клетъчен лимфом

Ново въвеждане на Tecartus за мантийно-клетъчен лимфом

С Tecartus (Brexucabtagen autoleucel), нова анти-CD19 CAR T клетъчна терапия ще бъде пусната на пазара на Германия на 15 март 2021 година. Лекарството-сирак се използва за лечение на възрастни пациенти с рецидивирал или рефрактерен мантийно-клетъчен лимфом.

Стартиране на лекарството срещу грип Xofluza

Стартиране на лекарството срещу грип Xofluza

Xofluza с активната съставка Baloxavirmarboxil е първото грипно лекарство от 20 години насам с нов антивирусен механизъм на действие. Антивирусът се намесва особено рано в репликационния цикъл на грипните вируси и е ефективен срещу грип А

Ново въвеждане на Fintepla при синдром на Dravet

Ново въвеждане на Fintepla при синдром на Dravet

Fintepla (фенфлурамин) е лекарство за лечение на синдрома на Dravet, рядка форма на детска епилепсия. Като допълнителна терапия към други антиепилептични лекарства, Fintepla може значително да намали честотата на гърчовете

Стартиране на Leqvio за хиперхолестеролемия

Стартиране на Leqvio за хиперхолестеролемия

С Leqvio (Inclisiran) на германския пазар се появи ново лекарство за понижаване на холестерола, което трябва да се инжектира подкожно на всеки шест месеца. Това е така наречената малка интерферираща РНК (siRNA), която се получава чрез свързване на иРНК на гена PCSK9

Ново: Oxlumo за първична хипероксалурия тип 1 (PH1)

Ново: Oxlumo за първична хипероксалурия тип 1 (PH1)

С Oxlumo (Lumasiran) е одобрена първата възможност за лечение на първична хипероксалурия тип 1 (PH1). PH1 е рядко заболяване, при което свръхпроизводството на оксалат води до повишена екскреция на оксалова киселина с урината и по този начин до увреждане

Представяне на Sarclisa при мултиплен миелом

Представяне на Sarclisa при мултиплен миелом

Със Sarclisa, друго CD38 антитяло за лечение на огнеупорен и рецидивиращ множествен миелом излиза на пазара. Активното вещество изотаксимаб има статут на лекарство-сирак и може да насърчи оцеляването без прогресия

Стартиране на Asmoken за никотинова зависимост

Стартиране на Asmoken за никотинова зависимост

С Asmoken (цитизин), нов препарат за отказване от тютюнопушенето и намаляване на желанието за никотин за пушачи, които желаят да се откажат, излезе на германския пазар.

Стартиране на короналната ваксина mRNA-1273

Стартиране на короналната ваксина mRNA-1273

С короналната ваксина mRNA-1273 от Moderna, Европейската комисия одобри втора mRNA ваксина за Европа. Ваксината постигна ефикасност от над 94 процента в фаза III клинично изпитване.

Ново: AYVAKYT за стомашно-чревни стромални тумори

Ново: AYVAKYT за стомашно-чревни стромални тумори

Ayvakyt (Avapritinib), първата целева терапия за лечение на рядка мутация при пациенти със стомашно-чревни стромални тумори (GIST), ще се появи на германския пазар на 1 ноември 2020 г. С около 1000 нови случая в Германия

Представяме Adakveo за сърповидно-клетъчна анемия

Представяме Adakveo за сърповидно-клетъчна анемия

С Adakveo (кризанлизумаб) лекарство за профилактика на болезнени кризи при сърповидно-клетъчна анемия ще се появи на германския пазар на 1 декември 2020 г. Преди това антитялото е получило статут на „терапевтичен пробив“ от FDA на САЩ

Ново въвеждане на трепулмикс за белодробна хипертония

Ново въвеждане на трепулмикс за белодробна хипертония

С Trepulmix на германския пазар излиза друго лекарство за лечение на белодробна хипертония.

!-- GDPR -->