Епилепсия: Припадък при смяна на лекарството

заден план

Около 800 000 души в Германия страдат от епилепсия и трябва да приемат антиконвулсанти, за да избегнат гърчове. Без припадъци може да се постигне при около две трети от пациентите. В Германия има широка гама от одобрени антиконвулсанти - оригинални препарати и генерици. От съображения за икономия, лекуващите лекари са длъжни да предписват най-рентабилните биоеквивалентни препарати във всеки отделен случай [1].

Практически опит срещу рентабилност

Биоеквивалентните препарати си приличат по отношение на активните съставки, формата на приложение и други параметри, но на практика невролозите наблюдават, че след размяна на препарат за биоеквивалентен продукт от друг производител, припадъци или увеличени гърчове могат да се появят отново при пациенти без припадъци, които преди не са били.

Поставяне на цели

Настоящо ретроспективно проучване, основано на повече от 30 000 набора от данни от 163 представителни неврологични практики в Германия, сега изследва дали и какъв риск от рецидив на епилептични припадъци е свързан с обмен на биоеквивалентни продукти от различни производители [2].

методология

Пациентите с епилепсия, за които са били отпуснати две рецепти в рамките на 360 дни и една рецепта 180 дни преди датата на индекса, са филтрирани от приблизително 30 000 записа на данни. Датата на индекса е определена като датата на първия припадък в периода на изследване за пациенти с припадъци и произволно избрана дата за пациенти без припадъци.

Съвпадение на групите

Кохортата беше разделена на пациенти с припадъци и група пациенти без припадъци с епилепсия (контрол). И двете групи бяха съпоставени по отношение на възраст, пол, осигурителен статус (частен, задължителен) и лекуващ лекар. Рискът от „пробив в гърчове“ в резултат на промяна на биоеквивалентното лекарство след продължително освобождаване от гърчове е анализиран с помощта на модел на многовариантна регресия.

Резултати

Общо 3 530 души с епилепсия са били включени в проучването. Всяка група включва 1765 пациенти на възраст 53,7 години +/- 19,8 години. Пациентите с гърчове са променяли лекарството в рамките на биоеквивалентния диапазон по-често от контролната група, 26,8% срещу 14,2% (съотношение на шансовете 1,35; 95% доверителен интервал [CI] = 1,08–1,69; p = 0,009). Имаше промяна от оригиналния продукт към генеричния продукт и обратно, както и обмяната на генерични продукти.

Заключение

Професор д-р Хаджо М. Хамер от Университетската болница Ерланген и първи председател на Германското общество за епилептология д. В. обяснява по-високия риск от припадъци: „Въпреки че различните генерични препарати съдържат едни и същи активни съставки, те понякога се различават по отношение на спомагателните вещества. Дори ако лекарствената форма, външният вид, размерът или силата на таблетките се променят, това може да доведе до грешки при поглъщане и объркване, които застрашават успеха на терапията и могат да доведат до по-висок риск от гърчове. "

Съдействие от специализирано общество

Натискът за икономическа ефективност, от една страна, и рискът от рецидиви на гърчове поради промяна на лекарствата, от друга страна, представляват дилема за невролозите. Поради това Германското общество за епилептология e.V. публикува изявление с предложения за избягване на промените в лекарствата или за оптимална медицинска и комуникативна подкрепа за неизбежна промяна в подготовката [3].

!-- GDPR -->