Множествена склероза: блокада на плазмения каликреин предпазва

Ензимът помага на имунните клетки да преминат през кръвно-мозъчната бариера

Нарушаването на кръвно-мозъчната бариера (BBB) ​​и трансендотелният транспорт на имунните клетки в централната нервна система (ЦНС) са патофизиологични характеристики на невровъзпалителните заболявания като множествена склероза (МС). Сега учени от университетите в Дуйсбург-Есен и Мюнстер са открили индикации, че каликреин-кининът и коагулационната система могат да участват в този процес. „Можем да докажем, че каликреинът в кръвната плазма (КК) увеличава броя на левкоцитите, които мигрират в централната нервна система“, обяснява д-р. Керстин Гьобел, лекар в Клиниката по неврология към Института за транслационна неврология (ITN). Ензимът директно променя целостта на BBB.

Коагулационният фактор активира ензима

В активните огнища на възпаление в ЦНС на пациенти с МС, изследователите установяват значително повишени концентрации на прекаликреин (ПК), предшественик на КК, в плазмата. За да може да предизвика възпаление в нервната система, той се активира от коагулационен фактор XII.

Използвайки модел на MS, изследователите успяха да покажат, че дефицитът или фармакологичната блокада в ПК прави мишките по-малко податливи на експериментален автоимунен енцефаломиелит. Животните показаха забележително по-ниско ниво на смущения в BBB и по-малко възпалителни огнища в ЦНС.

Плазмакаликреин модулира ендотелните клетки

In vitro анализите показват, че КК модулира функцията на ендотелните клетки по протеазно активиран, зависим от рецептора 2 начин. Ендотелните клетки произвеждат големи количества от молекулите на клетъчната адхезия Междуклетъчна молекула на адхезия 1 и Молекула на адхезия на съдови клетки 1. Това увеличава транспорта на левкоцити в ЦНС.

Надежда за клиниката

Изследването показва, че ПК е важен директен регулатор на целостта на BBB поради своята протеазна функция. Чрез инхибиране на KK трябва да бъде възможно да се намали увреждането на BBB и клетъчната инвазия при невровъзпаление. „Смятаме, че влиянието върху факторите на коагулацията предлага елегантен начин за лечение на възпалителни заболявания на мозъка в бъдеще“, обяснява координаторът на изследването и директор на ITN Мюнстер, професор д-р. Д-р Свен Меут.

!-- GDPR -->