Нов опиоид при опити с животни без потенциал за пристрастяване

заден план

Опиоидите са сред най-ефективните лечения за силна болка. Техният аналгетичен ефект се медиира от активирането на рецептора на μ-опиоиден пептид (MOP). Селективните MOP агонисти предизвикват няколко странични ефекти, включително респираторна депресия, толерантност, хипералгезия и зависимост.

Поради високия потенциал за злоупотреба, пристрастяване и предозиране, има спешна нужда от алтернативи за лечение на силна болка. Напоследък се съобщава, че активирането на рецептора на ноцицептин / орфанин FQ пептид (NOP) засилва аналгезията, индуцирана от MOP агонист, без да предизвиква странични ефекти.

Поставяне на цели

Основната цел на настоящото проучване [1] е да проектира и оптимизира бифункционални агонисти на NOP / MOP рецептор, както и да установи профила на ефикасност и безопасност на ин витро най-обещаващия кандидат за наркотици при модели на примати.

методология

Изследователската група на Huiping Ding от Катедрата по физиология и фармакология в Медицинското училище Wake Forest в Уинстън-Салем, САЩ, разработи бифункционален NOP / MOP агонист, AT-121, и проведе физиологични и поведенчески проучвания при маймуни резус.

Аналгетичният ефект на AT-121 в сравнение с контролните вещества се изследва въз основа на реакциите на животните в модели на болка с гореща вода и капсаицин. Дишането и сърдечната честота, кръвното налягане и телесната температура се записват телеметрично и реакциите на надраскване се оценяват с помощта на видеозаписи. В допълнение, маймуните получиха възможността да се самоприложат след прилагане на Oxycodone AT-121 или препарати за сравнение и контрол чрез фиксирани линии за достъп, за да определят потенциала за пристрастяване.

Резултати

AT-121 показва подобен на морфин аналгетичен ефект при нечовекоподобни примати и намалява възможността за злоупотреба с оксикодон. Може да се използва доза AT-121 100 пъти по-ниска от необходимата доза морфин. Не са наблюдавани странични ефекти, често свързани с опиоиди, като респираторна депресия, потенциал за злоупотреба, индуцирана от опиоиди хипералгезия и физическа зависимост.

Заключение

Изследователите заключават от резултатите при маймуни резус, че бифункционалните NOP / MOP агонисти с балансирана NOP и MOP агонистична активност могат да имат двойно терапевтично приложение за безопасно и ефективно облекчаване на болката и лечение на злоупотреба с опиоиди, предписани по рецепта.

Проучването е финансирано от Националните здравни институти на САЩ (NIH), Националния институт за злоупотреба с наркотици (NIDA) и Министерството на отбраната. Някои от авторите са служители на Astraea Therapeutics и участват в патентоването на вещества, използвани в изследването.

!-- GDPR -->